Taloudellista tietoa

PUOLIVUOSIKATSAUS 2017

Yhteenveto

YHTEENVETO TAMMI–KESÄKUUSTA 2017 (VERTAILUKAUSI 1.1.–30.6.2016)

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 133,0 (126,9) milj. euroon.
 • Nettotuotot olivat 96,5 (92,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 71,8 (95,6) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -20,7 (3,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,19 (0,21) euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 807,5 (3 713,2) milj. euroa.
 • Nettovarallisuus/osake (NAV) oli 5,13 (5,04) euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli 89,1 (89,1) %.

YHTEENVETO HUHTI–KESÄKUUSTA 2017 (VERTAILUKAUSI 1.4.–30.6.2016)

 • Liikevaihto oli 66,8 (67,6) milj. euroa.
 • Nettotuotot olivat 50,2 (50,2) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 27,5 (48,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -21,7 (5,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,11 (0,09) euroa.

Konsernin tunnusluvut

4-6/2017 4-6/2016 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016
Liikevaihto, M€ 66,8 67,6 133,0 126,9 259,0
Nettotuotot, M€ 50,2 50,2 96,5 92,3 190,9
Liikevoitto, M€ 27,5 48,8 71,8 95,6 206,7
Tulos/osake, € 0,05 0,09 0,14 0,18 0,41
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,11 0,09 0,19 0,21 0,40
Osakekohtainen oma pääoma, €     5,13 5,04 5,16
Omavaraisuusaste, %     46,6 46,3 47,4

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2017 toinen neljännes oli Spondalle historiallinen. Kesäkuun alussa Polar Bidco S.á r.l. (The Blackstone Group LP:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö) julkisti ostotarjouksen koko yhtiön osakekannasta. Tarjottu hinta oli 5,19 euroa osakkeelta mikä vastasi sen hetken osakekurssiin nähden noin 20 % preemiota. Spondan hallitus suositteli ostotarjouksen hyväksymistä yksimielisesti ja päätti sille annetuin valtuutuksin jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta joka vähennettiin kauppahinnasta.

Heinäkuun 18. päivä Polar Bidco S.à r.l. julkisti lopullisen tuloksen, jonka mukaan heidän hallussaan oli 96,59 % Spondan osakkeista. Tarjousaikaa on jatkettu vielä tähän päivään, eli 4.8.2017 asti.

Spondan operatiivinen toiminta jatkui vakaana. Nettotuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti ja ylläpitokulut nousivat lähinnä kiinteistöverojen nousun vuoksi. Taloudellinen vuokrausaste säilyi muuttumattomana, 89,1 %.

Kiinteistökehitysprojektit etenivät suunnitellusti ja aikataulussa. Ratinassa pidettiin harjannostajaiset toukokuussa ja kohteen avautumiseen on vajaa vuosi. Ennakkovuokrausaste on nyt 53 % koko hankkeelle, ja kauppakeskukselle 64 %. Myös Vantaan Tikkurilaan rakennettavan toimisto- ja liiketilakiinteistön rakentaminen etenee aikataulussa. Ennakkovuokrausaste on 65 %.

Ainutlaatuinen Mothership of Work (MOW) -konseptimme uusin tulokas, MOW Stargate, avaa ovensa elokuussa. Tällöin Ruoholahdessa on tarjolla 300 mielenkiintoista työskentelypaikkaa MOWn uusille ja vanhoille jäsenille. Henkilökunta ja palvelut ovat valmiina ovien avaukseen.

Näkymät vuodelle 2017

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2017 olevan 182–192 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2017 106–116 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.