Vuosikatsaus 2016

Spondalle tärkeitä asioita ovat kiinteistöjen korkea laatu, monipuolisuus, ekologisuus ja asiakaslähtöisyys. Näiden avulla luomme vahvaa kasvua tulevaisuuden toimistoon ja kauppaan.

Vuoden 2016 avainluvut

Taloudellinen vuokrausaste, %

89,6

Liikevaihto, M€

259,0

Nettotuotot, M€

190,9

Kiinteistöjen käypä arvo, M€

3 755,5

Operatiivinen kassavirta/osake, €

0,40

CDP Climate

A–