Taloudellista tietoa

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016

Yhteenveto

YHTEENVETO VUODESTA 2016 (vertailukausi 1.1.–31.12.2015)

 • Konsernin liikevaihto nousi 259,0 (230,5) milj. euroon.
 • Nettotuotot olivat 190,9 (165,7) milj. euroa.
 • Forumin kiinteistökaupalla oli merkittävä positiivinen vaikutus koko vuoden tulokseen.
 • Liikevoitto oli 206,7 (178,1) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 26,7 (23,2) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,40 (0,36) euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 755,5 (3 101,7) milj. euroa.
 • Nettovarallisuus/osake (NAV) oli 5,16 (5,26) euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli 89,6 (87,7) %.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,08 euroa/osake. Ehdotuksessa on huomioitu elo- ja joulukuussa 2016 jo maksetut osingot, 0,12 euroa/osake.
 • Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon maksamisesta enintään kahdessa erässä perustuen tilikaudelta 2016 vahvistettuun tilinpäätökseen. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta.

YHTEENVETO LOKA-JOULUKUUSTA 2016 (vertailukausi 1.10.–31.12.2015)

 • Liikevaihto oli 65,7 (57,2) milj. euroa.
 • Nettotuotot olivat 47,2 (41,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 73,9 (47,8) milj. euroa. Liikevoitto sisältää käyvän arvon muutosta 33,7 (10,3) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,08 (0,07) euroa.

Konsernin tunnusluvut

10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto, M€ 65,7 57,2 259,0 230,5
Nettotuotot, M€ 47,2 41,3 190,9 165,7
Liikevoitto, M€ 73,9 47,8 206,7 178,1
Tulos/osake, € 0,17 0,55 0,41 0,78
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,08 0,07 0,40 0,36
Osakekohtainen oma pääoma, € 5,16 5,26
Omavaraisuusaste, % 47,4 46,2

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 oli Spondalle erinomainen sekä tuloksen että kasvun osalta. Spondan liikevaihto kasvoi yli 12 prosenttia edellisvuodesta ja nettotuotot noin 15 prosenttia. Kiinteistöjen tuottovaatimuksia tarkistettiin vuoden lopussa, ja positiivinen käyvän arvon muutos oli yhteensä 33,7 milj. euroa vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vahvasta tuloksesta kertoo myös se, että Spondan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,08 euroa/osake sen lisäksi, että vuoden 2016 yhtiökokouksen osingonjakovaltuutuksen perusteella on tilikauden 2016 aikana jo maksettu 0,12 euroa/osake.

Tampereella Ratinan rakennus- ja peruskorjaustyöt etenevät suunnitelmien mukaan ja aikataulussa. Ratinaan rakennettavan uuden kauppakeskusosan ennakkovuokraus on jo noin 55 prosenttia ja kysynnän määrään perustuen uskon, että etenemme siinäkin suunnitellusti. Kauppakeskuksen yhteydessä on kaksi pääosin toimisto- ja palvelukäyttöön tarkoitettua kiinteistöä, jotka peruskorjataan. Koko kohteen ennakkovuokraus on nyt noin 45 prosenttia. Ratina on kokonaisuudessaan valmis keväällä 2018.

Samana keväänä valmistuu myös vuonna 2016 aloitettu toimisto- ja liiketilakiinteistö Vantaan Tikkurilaan. Ennakkovuokrausaste nousi 57 prosentista 65 prosenttiin, ja rakentaminen etenee aikataulussa.

Spondan taloudellinen vuokrausaste, 89,6 prosenttia, nousi noin kaksi prosenttiyksikköä vuoden 2015 loppuun verrattuna. Vuokrausaste oli korkeampi myös edelliseen neljännekseen verrattuna. Vertailukelpoisten nettovuokratuottojen kehitys oli positiivinen sekä kauppakeskuksissa että logistiikassa (2,1 prosenttia ja 13,1 prosenttia). Toimistokiinteistöissä ja Venäjällä kehitys oli negatiivinen (-0,2 prosenttia ja -6,7 prosenttia).

Näkymät vuodelle 2017

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2017 olevan 182–192 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2017 106–116 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.