Taloudellista tietoa

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2017

Yhteenveto

YHTEENVETO TAMMI–MAALISKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.1.–31.3.2016)

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 66,1 (59,3) milj. euroon.
  • Nettotuotot olivat 46,3 (42,1) milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 44,3 (46,7) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta 1,0 (-2,0) milj. euroa.
  • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,08 (0,12) euroa.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 805,5 (3 702,5) milj. euroa.
  • Nettovarallisuus/osake (NAV) oli 5,19 (4,95) euroa.
  • Taloudellinen vuokrausaste oli 89,1 (88,7) %.

Konsernin tunnusluvut

1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
Liikevaihto, M€ 66,1 59,3 259,0
Nettotuotot, M€ 46,3 42,1 190,9
Liikevoitto, M€ 44,3 46,7 206,7
Tulos/osake, € 0,09 0,09 0,41
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,08 0,12 0,40
Osakekohtainen oma pääoma, € 5,19 4,95 5,16
Omavaraisuusaste, % 47,4 45,7 47,4

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2017 ensimmäinen neljännes oli Spondassa odotusten mukainen. Nettotuotot kasvoivat suunnitellusti ja kuten vuoden 2016 tulosjulkistuksen yhteydessä mainitsimme, ylläpitokulut nousivat lähinnä kiinteistöverojen nousun vuoksi. Taloudellinen vuokrausaste oli 89,1 %, kun se vuoden 2016 lopussa oli 89,6 % ja maaliskuun 2016 lopussa 88,7 %. Lasku vuoden lopun lukuun verrattuna johtui lähinnä Kauppakeskus-yksikön päättyneistä pop-up -sopimuksista.

Kiinteistökehitysprojektimme etenevät suunnitellusti ja aikataulussa. Ratinassa pidetään harjannostajaiset toukokuun puolessa välissä ja kohteen avautumiseen on enää noin vuosi. Ennakkovuokrausaste on nyt 47 % koko hankkeelle, ja kauppakeskukselle 58 %. Myös Vantaan Tikkurilaan rakennettavan toimisto- ja liiketilakiinteistön rakentaminen etenee aikataulussa. Ennakkovuokrausaste on 65 %.

Ainutlaatuinen Mothership of Work (MOW) -konseptimme laajenee elokuussa kun avaamme Ruoholahteen uuden MOW Stargaten. Asiakkaamme ovat kiittäneet onnistunutta MOW-konseptia. Olemme tyytyväisiä kun voimme MOW Stargatessa tarjota innostavan työympäristön 300 uudelle jäsenelle. MOW Stargaten vuokraus on käynnistynyt hyvin ja kiinnostus kohdetta kohtaan on suuri.

Näkymät vuodelle 2017

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2017 olevan 182–192 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2017 106–116 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.